اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

عباس از من است و من از اویم

متن فارسی

و عباس عموی پیامبر (ص) که حضرتش وی را چنان گرامی و بزرگ می داشته که پسر پدر را، و این ویژگی را خدا از میان خلق به وی اختصاص داده است. و پیامبر (ص)به او فرموده “: ابا الفضل تو را خدا آن قدر ارزانی می دارد تا خشنود گردی “و در نطقی از مردم پرسیده “: چه کسی در پیشگاه خدا از همه مردم گرامی تر است؟ گفته اند: تو ای رسول خدا فرموده: عباس از من است و من از اویم.”

آورده اند که عمر در خشکسالی ” عام الرماده ” با توسل به عباس از خدا باران خواست. برای مردم نطق کرده گفت “: مردم رسول خدا (ص) برای عباس مقامی قائل بود که پسر برای پدرش می بیند، او را بزرگ می داشت و شکوهمند می انگاشت و نیکوئی می نمودش. بنابر این ای مردم در مورد عموی عباس از او پیروی کنید و او را در مصیبتی که برسرتان آمده به درگاه خدای عزوجل وسیله و واسطه گردانید “…

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج10،ص32)

متن عربی

. و فیهم العبّاس عمّ النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم الذی کان صلى الله علیه و آله و سلم یجلّه إجلال الولد والده، خاصّة خصّ اللَّه العبّاس بها من بین الناس، و له
قال صلى الله علیه و آله و سلم: «یا أبا الفضل لک من اللَّه حتى ترضى». و خطب صلى الله علیه و آله و سلم فی قضیّة فقال: «من أکرم الناس على اللَّه؟» قالوا: أنت یا رسول اللَّه، قال: «فإنّ العبّاس منّی و أنا منه». مستدرک الحاکم «4» (3/325). و جاء فی حدیث استسقاء عمر بالعبّاس عام الرمادة «5» أنّ عمر خطب الناس فقال: یا أیّها الناس إنّ رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم کان یرى للعبّاس ما یرى الولد لوالده، یعظّمه، و یفخّمه، و یبرّ قسمه، فاقتدوا أیّها الناس برسول اللَّه فی عمّه العبّاس، و اتّخذوه وسیلة إلى اللَّه عزّ و جلّ فیما نزل بکم «6