اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ خرداد ۱۴۰۳

یعسوب المؤمنین

متن فارسی

 سخن رسول خدا (ص)که فرمود: على یعسوب مؤمنان است. و یعسوب، نام ملکه زنبوران است که در گرد او انبوه شوند و هر کجا رود، از او جدا نگردند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 4، ص: 97

متن عربی

قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «علیٌّ یعسوب المؤمنین».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 4، ص: 97