اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

سرپرست مؤمنان و سرپرست منافقان

متن فارسی

حدیث ابن عدی در “کامل” خود از زبان علی(ع) که پیامبر (ص) گفت: علی امیر و سرپرست مؤمنان است و مال دنیا، امیر و سرپرست منافقان، و در حدیثی به جای منافقان، ستمگران و در حدیث دیگر کافران یاد شده است.

و ابن حجر در صواعق ص 75 و دمیری می نویسند: از همین جا: حدیث بالا را، هم دمیری در حیوه الحیوان 412 است که امیرالمؤمنین علی را – که خدا روی او را گرامی دارد- در میان مؤمنان به شاه زنبوران همانند کرده اند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 132

متن عربی

و منها ما أخرجه ابن عدی فی کامله » من طریق علیّ: إنّ النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم قال: «علیّ یعسوب  المؤمنین، و المال یعسوب المنافقین»، و فی روایة: «یعسوب الظلمة» و فی روایة «یعسوب الکفّار» ذکره الدمیری فی حیاة الحیوان  (2/412)، و ابن حجر فی الصواعق (ص 75)،
و قال الدمیری: و من هنا قیل لأمیر المؤمنین علیّ کرّم اللَّه وجهه: أمیر النحل.
و منها قول علیّ: «أنا یعسوب المؤمنین، و المال یعسوب الکفّار» و فی لفظ: «المنافقین»، و فی لفظ: «الفجّار» نهج البلاغة  (2/211)، تاج العروس (1/381).