اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ تیر ۱۴۰۳

علی(ع) به خاطر قدرت سیاسی و مال دنیا جنگید

متن فارسی

همچنین ابن عمر عقیده عجیبی اظهار داشته با این حرف که جوانان قرشی بر سر قدرت سیاسی با همدیگر می جنگند و در پی مال دنیاینددر حالیکه می داند حرفش شامل دو طرف می شود: یکی امیر المومنین علی (ع) و اصحابش که دنیا چنانکه خودش فرموده- وزندگیش فرمایشش را به ثبوت رسانده- در نظرش از نمی که بزی بگاه عطسه بیرون می پراند نا چیز تر است و کمر بستنش به آنجنگ های داخلیبه فرمان پیامبر خدا (ص) بوده و بنابر وصیتش به او و اصحابش- چنانکه در این جلد و جلد سوم گذشت
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 85

متن عربی

 ثم إنّ من غریب المعتقد ما ارتآه من أنّ فتیان قریش کانوا یقتتلون علی السلطان، و یبغون بذلک حطام الدنیا، و هو یعلم أنّ لهذا الحسبان شطرین، فشطر

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 85

لعلیّ أمیر المؤمنین و أصحابه، و هو الذی کانت الدنیا عنده کعفطة عنز، کما لهج به- صلوات اللَّه علیه- و صدّق الخبر الخبر، و کانت نهضته تلک بأمر من رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و عهد منه إلیه و إلی أصحابه، کما تقدّم فی هذا الجزء و الجزء الثالث