اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

علی علیه السلام، میزان و ترازوی رستاخیز

متن فارسی

علی علیه السلام میزان رستاخیز

 رسولش دعا فرمود که آنچه گوید و املاء کند، محفوظ دارد و از خاطر نسپارد.

–  فرمود:

«و نضع الموازین بالقسط لیوم القیامه»
و جز علی برستاخیز «میزان» نباشد.
– وای بر آنکه در برابر علی وزنه اش سبک آید و خوشا بر آنکه سعادتش یار گشته وزنه اش سنگین باشد.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 4 ص 221 )

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 4، ص: 221

و قد دعا له النبیُّ أنّه             یحفظ ما یُملی له لسانُه

و قد دعا له النبیُّ أنّه                     یحفظ ما یُملی له لسانُه

و قوله المیزانُ بالقسطِ و ما             غیرُ علیّ فی غدٍ میزانُه

فویلُ من خفَّ لدیه وزنُه                  و فوزُ من أسعدَهُ رجحانُه