اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

غدیریه ابن مکی نیلی

متن فارسی

غدیریه ابن مکی نیلی، درگذشته سال 565

– ندانستی که رسول حق محمد، امیر مؤمنان حیدر را وصی خود ساخت از آن پیش که روحش بآسمانها پرواز گیرد؟
– در «غدیر خم» که همگان حاضر و گواه بودند، خطبه‌ای برخواند. صداها خاموش، جرسها بی‌صدا.
– فرمود: علی یار و یاور من است، علی راز دار من است، بسان هرون و موسی.
– ندیدی که اژدر بر سر منبر شده با او راز گفت، پاسخ مسائل شنیده آفرین گفت؟
– وزان پس چون طاوس بپرواز آمد، گویا از ناز در صف فرشتگان خرامد.
– نه او بود که دست بریده را بر جای خود نصب کرد؟ نه او بود که چشم برآمده را در حدقه نهاد و بینا آمد؟

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 523

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 523

50- ابن مکّی النیلی

المتوفّى (565)

أ لم تعلموا أنّ النبیَّ محمداً             بحیدرةٍ أوصى و لم یسکنِ الرمسا

و قال لهم و القومُ فی خمِّ حُضّرٌ             و یتلو الذی فیه و قد همسوا همسا

علیٌّ کزرّی من قمیصی و إنّه             نصیری و منّی مثلُ هارون من موسى‏

أ لم تبصروا الثعبانَ مستشفعاً به             إلى اللَّهِ و المعصوم یلحسُه لحسا

فعاد کطاووسٍ یطیرُ کأنّه             تغشرمَ فی الأملاک فاستوجب الحبسا ( «1»)

أما درَّ کفَّ العبدِ بعد انقطاعِها             أما ردَّ عیناً بعد ما طُمِسَتْ طمسا ( «2»)