logo-samandehi

غدیریه افوه حمانی

“فرند کسی که در روز پوشیده از آفتاب، خورشید، بر او باز گردانده شد.”

“فرزند تقسیم کننده بهشت و دوزخ در روز موقف و حساب.”

“فرزند کسی که علی رغم هر شکاک و منکری روز غدیر مولای آنها شد. “

و نیز از اوست:

“گفتند ابو بکر را فضیلتی ممتاز است ما به آنها گفتیم گوارایش باد. “

آیا شما خطبه غدیر را فراموش کردید آیا هیچ بنده شبیه مولایش میشود. “؟

همانا علی مولای کسی است که رسول خدا مولای اوست. “

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 87

رفتن به بالا