اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۵ اسفند ۱۴۰۲

غدیریه بیست و دوم سید حمیری

متن فارسی

پیغمبر، در چاشتگاه غدیر خم، عموم مردم را به ولای علی سفارش کرد وای کاش وصیت او را نگه می داشتند به آنان بانگ زد:

که ای بندگان خدا به سخنان من گوش فرا دهید آیا من مولای شما نیستم؟!

گفتند: چرا. تو مولای مائی و از خود مابه ما اولی تری.پس علی را برگرفت

و با آهنگی رسا که آوای او را هر زنده دلی شنید. فرمود:

هر کس من سرور اویم ابا الحسن را سرور او ساختم.

خداوند با دشمنان او دشمن و با دوستان او دوست باد.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 332

متن عربی

– 22-

به وصّى النبیُّ غَداةَ خُمٍّ             جمیعَ الناس لو حَفِظوا النبیَّا

و ناداهمُ أ لست لکم بمولى             عبادَ اللَّه فاستمعوا إلیَّا

فقالوا أنتَ مولانا و أولى             بنا منّا فضَمَّ له علیَّا

و قال لهم بصوتٍ جَهْوَرِیٍّ             و أسمَع صوتَه منْ کان حیَّا

فمن أنا کنتُ مولاهُ فإنّی             جعلت له أبا حسنٍ ولیَّا

فعادى اللَّهُ من عاداهُ منکمْ             و کان بمن تولّاه حفیَّا