اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

غدیریه بیست و یکم سید حمیری

متن فارسی

مهر محض خود را به پای وصی ریختم، و به دیگری جز علی عشق نمی ورزم.

پیغمبر مرا به دوستی او دعوت کرد، و من دعوت او را  اجابت کردم.

با دشمنان علی، دشنم و خود او را دوست دارم و با دوستانش نیز دوستم. 

در غدیر خم پیغمبر به پاخاست و با آهنگی بلند که گوشها را نوازش داد، فرمود:

هان من چون در گذرم، این علی مولای شما است و این فرمان را به عرب و غیر عرب فهماند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 331

متن عربی

– 21-

منحتُ الهوى المحضَ منّی الوصیّا             و لا أمنحُ الوُدَّ إلّا علیَّا

دعانی النبیُّ علیه السلام             إلى حبِّهِ فأجبتُ النبیَّا

فعادیتُ فیه و والیتُهُ             و کنتُ لمولاهُ فیه ولیَّا

أقام بخُمٍّ بحیثُ الغدیرُ             فقال فأسمعَ صوتاً نَدیَّا

ألا ذا إذا متُّ مولاکمُ             فأفْهَمَهُ العُرْبَ و الأعجمیَّا