اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

غدیریه جوهری جرجانی

متن فارسی

– و بعد از آن سوگندها، پیمان نگرفتم از شما در «غدیرخم».
– آنجا که بازوی علی را افراشتم: همان که سرور عرب و زبده نژاد عدنان است؟
– گفتم- و خدایم فرموده بود: «کوتاهی نکنم و سخن در پرده نگویم».
– علی است سرور آنان که من سرورشان باشم، چه نهان و آشکارم با او یکی است.
– او پسر عم و صاحب منبر و برادر و وارث من است نه اصحابم و نه دیگران.
– منزلت او، گرش با خود قیاس گیرم، منزلت هارون است به موسی پسر عمران «1»

و در مناقب ابن شهر آشوب ج 2 ص 203 شعر دیگری از او آورده:
– افتخار روز غدیر را منکر نشود جز بدنام و یا بدکار ناسپاس.
– مگر در بابل، خورشید به خاطر کی برگشت؟ برو تحقیق کن و دریاب!
– بار دیگر هم خورشید به احترام او بازگشت، و آن در روزگار مصطفی بود که اخبارش فراوان است.
– او همه افتخارات را صاحب گشته، از این‏رو ثنا و ستایش او از قلمرو شعر و احساس شاعران بیرون است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 119

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 119

26- الجوهری الجرجانی؛ المتوفّى حدود (380)

أما أَخذتُ علیکمْ إذْ نزلتُ بکمْ             غدیرَ خمٍّ عقوداً بعد أیمانِ‏

و قد جذبتُ بضبعَیْ خیرِ من وَطِئَ ال            – بطحاءَ من مضرِ العلیا و عدنانِ‏

و قلتُ و اللَّهُ یأبى أن أُقصِّر أو             أعفی الرسالةَ عن شرحٍ و تبیانِ‏

هذا علیٌّ لَمولى من بُعِثتُ له             مولى و طابقَ سرّی فیه إعلانی‏

هذا ابنُ عمّی و والی منبری و أخی             و وارثی دون أصحابی و إخوانی‏

محلُّ هذا إذا قایستُ من بدنی             محلُّ هارونَ من موسى بنِ عمرانِ «1»

 

و له فی المناقب لابن شهرآشوب «2» (2/203) قوله:

و غدیرُ خمٍّ لیس یُنکِرُ فضلَهُ             إلّا زنیمٌ فاجرٌ کفّارُ

من ذا علیه الشمسُ بعد مغیبِها             رُدّت ببابل فاستبن یا حارُ

و علیه قد رُدّت لیومِ المصطفى             یوماً و فی هذا جرتْ أخبارُ

حاز الفضائلَ و المناقبَ کلَّها             أنّى تُحیطُ بمدحِهِ الأشعارُ