اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

غدیریه حسن آل ابی عبدالکریم

متن فارسی

شیخ حسن آل ابی عبد الکریم مخزومی، یکی از شاعران شیعی قرن هشتم است

 – و بیعت بزرگ دیگر که ” خم ” نامیده می شود، و پیامبر در آن خطبه خواند، و آن بیعت را اعلام داد.

– و پیغامبر از بالای مرکب اشتران، دست راست علی را گرفته، و می فرمود:

– آگاه شوید و گوش فرا دهید، و هر کسی را که در این جمع نیست، خبر دهید، هر بزرگ و کوچکی از شما، این پیام را به دقت آویزه گوش کند.

– من از جانب پرودگار آسمانها پیام می دهم: هر که را من سرور و پیشوایم، علی هم پیشوای اوست.علی پیشوای مومنان است، هر که جز این ادعا کند، تبهکار و نادان است.همکی- در حالی که دردهایی در دلهایشان پنهان بود- می گفتند “: ای علی، تبریک بر تو، مبارک باد بر تو.

– چه کسی چونان علی است، که محمد- بهترین پیامبران- دوست و یاور اوست”.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 266

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 266

و بیعةُ خمٍّ و النبیُّ خطیبُها             لها فی قلوبِ المشرکینَ نصولُ‏

و أحمدُ من فوقِ الحدائجِ رافعٌ             یمین علیِّ المرتضى و یقولُ‏

ألا فاسمعوا ثم ارشدوا کل غائبٍ             و یصغی عزیزٌ منکمُ و ذلیلُ‏

فمن کنتُ مولاهُ فمولاهُ حیدرٌ             علیٌّ و عن ربِّ السماء أقولُ‏

علیٌّ أمیرُ المؤمنین و من دعا             سواه بهذا مبطلٌ و جهولُ‏

فقالوا جمیعاً یا علیُّ بخٍ بخٍ             و للقوم داءٌ فی القلوبِ دخیلُ‏

فمن مثلُ مولانا علیِّ الذی له             محمدُ خیرُ المرسلین خلیلُ‏