اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ خرداد ۱۴۰۲

غدیریه حسن آل ابی عبدالکریم

متن فارسی

شیخ حسن آل ابی عبد الکریم مخزومی، یکی از شاعران شیعی قرن هشتم است

 – و بیعت بزرگ دیگر که ” خم ” نامیده می شود، و پیامبر در آن خطبه خواند، و آن بیعت را اعلام داد.

– و پیغامبر از بالای مرکب اشتران، دست راست علی را گرفته، و می فرمود:

– آگاه شوید و گوش فرا دهید، و هر کسی را که در این جمع نیست، خبر دهید، هر بزرگ و کوچکی از شما، این پیام را به دقت آویزه گوش کند.

– من از جانب پرودگار آسمانها پیام می دهم: هر که را من سرور و پیشوایم، علی هم پیشوای اوست.علی پیشوای مومنان است، هر که جز این ادعا کند، تبهکار و نادان است.همکی- در حالی که دردهایی در دلهایشان پنهان بود- می گفتند “: ای علی، تبریک بر تو، مبارک باد بر تو.

– چه کسی چونان علی است، که محمد- بهترین پیامبران- دوست و یاور اوست”.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 266

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 266

و بیعةُ خمٍّ و النبیُّ خطیبُها             لها فی قلوبِ المشرکینَ نصولُ‏

و أحمدُ من فوقِ الحدائجِ رافعٌ             یمین علیِّ المرتضى و یقولُ‏

ألا فاسمعوا ثم ارشدوا کل غائبٍ             و یصغی عزیزٌ منکمُ و ذلیلُ‏

فمن کنتُ مولاهُ فمولاهُ حیدرٌ             علیٌّ و عن ربِّ السماء أقولُ‏

علیٌّ أمیرُ المؤمنین و من دعا             سواه بهذا مبطلٌ و جهولُ‏

فقالوا جمیعاً یا علیُّ بخٍ بخٍ             و للقوم داءٌ فی القلوبِ دخیلُ‏

فمن مثلُ مولانا علیِّ الذی له             محمدُ خیرُ المرسلین خلیلُ‏