اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

غدیریه سید محمد اقساسی

متن فارسی

سید محمد اقساسی متوفی 575

«خلافت حق علی است که بعد از رسول خدا، بهترین انسان روی زمین است و برترین فردی است که شایسته مباهات است.
او جانشین واقعی و وارث علم پیامبر اکرم است که «عدنان» و «مضر» «2» به وجود او شرافت پیدا کرده و مباهات می‌کنند.
او کسی است که در روز «غدیر خم» رسول خدا بازویش را گرفت و بلندش کرد، اگر شک داری از عمر بپرس.
او کسی است که بتها را (در روز فتح مکه که در خانه خدا بودند) شکست و از تقبیح مردم نهراسید در صورتی که از مدتها پیش جماعتی در برابر آنها عبادت می‌کردند.
او داماد رسول خدا است و شوهر آن دخترش که آیه‌ها و سوره‌ها در فضیلتش نازل شده است.
بخشش حق کسی است که روز قیامت ذخیره‌ای جز دوستی او برای خود نمی‌بیند.
روز وداع اندوهگینم می‌کند اما آمدنت با طلایه‌ای از امنیت و پیروزی خوشحالم می‌سازد».

شاعر ما «سید محمد اقساسی» با این اشعارش با دو بیت شعری که برخی از عامه درباره ابو بکر گفته بودند به معارضه پرداخت و ترجمه آن دو شعر این است: «خلافت حق ابی بکر است که او بعد از رسول خدا بهترین فرد روی زمین است. و هنگام مرگ، آتش اشتیاقش از دل شعله می‌گیرد» «1».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 13

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 13

53- السیّد محمد الأقساسی المتوفّى (حدود 575)

و حقِّ علیٍّ خیرِ من وطئ             الثرى و أفخر مَن بعد النبیِّ قد افتخر

خلیفتُه حقّا و وارثُ علمِهِ             به شرُفت عدنانُ و افتخرتْ مضرْ

و من قام فی یومِ الغدیرِ بعضدِهِ             نبیُّ الهدى حقّا فسائلْ به عمرْ

و من کسّرَ الأصنامَ لم یخشَ عارَها             و قد طال ما صلّى لها عصبةٌ أُخرْ

و صهرُ رسولِ اللَّهِ فی ابنتِه التی             على فضلِها قد أنزلَ الآی و السورْ

ألیَّة عبدٍ حقَّ من لا یرى له             سوى حبِّهِ یومَ القیامةِ مدَّخرْ

لأحزننی یومَ الوداعِ و سرّنی             قدومُک بالجلّى من الأمنِ و الظفرْ

 

عارض الشاعر بهذه الأبیات بیتین لبعض العامّة و هما:

و حقِّ أبی بکر الذی هو خیرُ مَن             على الأرضِ بعد المصطفى سیّدِ البشرْ

لقد أحدث التودیعُ عند وداعِنا             لواعجُه بین الجوانحِ تستعرْ «1»