اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

غدیریه شانزدهم سید حمیری

متن فارسی

شگفتا از قوم من و پیغمبر مصطفی و آنچه که از این بهترین خلق شرف صدور یافت،

اینان سخنی را که پیغمبر، به روز غدیر خم، در زیر درختان افراشته، درباره برادرش علی فرمود انکار کردند.

(و آن سخن این بود): ای مردم: هر کس را منم مولائی که حقم از پیش بر او واجب گردیده است،

اینک علی نیز به فرمانی حتمی، مولای اوست.

آیا فرمان پیغمبر در آنان اثر گذارد؟ شگفتا آتش در دل زبانه می کشد.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 329

متن عربی

– 16-

یا لقَومی للنبیِّ المصطفى             و لما قد نالَ من خیرِ الأُممْ‏

جحَدوا ما قالهُ فی صنوِه             یومَ خُمٍّ بین دوحٍ مُنتظمْ‏

أیُّها الناس فمن کنتُ لهُ             والیاً یوجب حقّی فی القِدمْ‏

فعلیٌّ هو مولاهُ لمنْ             کنتُ مولاهُ قضاءً قد حُتِمْ‏

أ فلا ینفُذُ فیهم حکمُه             عجباً یولعُ فی القلب الضرَم