اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۵ فروردین ۱۴۰۳

غدیریه شیخ ابراهیم بلادی

متن فارسی

– با حمد و ستایش کسى، سخن را آغاز می‌کنم، که همه مخلوقات را آفرید و بر دوام نعمتهایش شکر می‌گزارم.
– او آفریدگار ما و واجب الوجود است، و هرگز زوالى بر ذاتش نیست.
– مردم را، نمونه‌اى براى نمایش گنجینه قدرت خود بیافرید، و این موجود را بیمانند قرار داد «1».
– دین ما، پنج اصل دارد که از آن جمله عدل است، که کار خدا، با آن صفت، پیوسته انجام می‌گیرد.
– دومین اصل، توحید است، که خداى، یگانه است و اینکه شریکى ندارد.
– اصل سوم، نبوت است، و آن لطف عظیمى است، که از سوى پروردگار، بر مردم افاضه شده است.
– چهارمین اصل امامت است، که لطف آفریدگار، موجب آن شده، تا دین خدا بوسیله آن، استقامت پیدا کند.
– اصل پنجم، معاد است که بر هر جسم و روحى شامل است، و دلایل آنرا ثابت می‌کند.
– براستى که پروردگار، در حکمرانى خود عدل بکار بسته و با هر ستمگرى سر دشمنى دارد.
– آتش جهنم و نعمتهاى بهشت دارد، و لو آنکه کافران بر انکار آن برخاسته‌اند.
– مؤمنان در بهشت، و کافران در آتش جهنم خواهند بود.
– نخستین پیغمبران، که پدر آدمیان است، حضرت آدم است، که سلام خاص همگان بر او نثار باد.
– و برترین انبیا، پیمبران اولو العزم هستند، که معرفت بر مقام آفریدگار پیدا کرده‌اند.
– و این پیامبران عبارتند از: نوح و ابراهیم و موسى و عیسى، و پیامبر امین که خاتم پیامبران است [على نبینا و آله و علیهم السلام‏].
– پیامبرى که ستوده و برترین، و از حیث وقار و شکوه، از همه والاتر است.
– پس، من خالصانه گواهى می‌دهم که جز خدایى که همه مخلوقات را آفریده، خدایى نیست.
– و محمّد- صلى اللّه علیه و آله و سلم- پیامبر مرسلى است، که براى اداره امور مردم فرستاده شده است.
– و نیز شهادت می‌دهم على علیه السّلام ولى خدا است، که در راه دین، کمر خدمت بسته است.
– و پیامبر، در روز غدیر خم، بفرمان خدا با او پیمان بسته، و او را به جانشینى خود برگزیده است.
– و برفراز منبر، بر امامان دیگر، که همه از فرزند على علیه السّلام هستند، اشاره فرموده است.
– پیغمبر، او را برادر خود نامیده، و بفرمان خدا، او را پیشواى مردم خوانده است.
– او را بزرگ داشته، و لقب امیر المؤمنین داده، که جز او، کسى شایسته این لقب، نبوده و نخواهد بود.
– و حضرت زهراى بتول را- که پیوسته سلام خدا بر او باد- به همسرى او انتخاب کرده است.
– حضرت على بر حضرت زهرا- صلوات اللّه علیهما- همتاى بزرگوارى بود، که از نسل آنان، امامان بزرگوار علیهم السّلام متولد شده‌اند … [تا آخر قصیده‌] «1».

  الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 503

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 503

102- الشیخ إبراهیم البلادی

بدأت بحمدِ من خلَقَ الأناما             و أشکرُه على النعما دواما

هو الموجودُ خالقُنا وجوباً             و لم أثبتْ لموجدِنا انعداما

لقد خلقَ الورى إظهارَ کنزٍ             تستّر فاستفضَّ له الختاما «1»

أُصولٌ خمسةٌ للدین منها             له العدلُ الذی فی الحکمِ داما

و ثانی الخمسةِ التوحیدُ فیه             و نفیُ شریکه أبداً دواما

و ثالثُها النبوّةُ و هی لطفٌ             عظیمٌ دائمٌ عمَّ الأناما

و رابعها الإمامةُ و هی لطفٌ             من الباری به الدین استقاما

و خامسُها المعادُ لکلِّ جسمٍ             و روحٍ و الدلیلُ علیه قاما

و إنَّ إلهَنا فی الحکمِ عدلٌ             یخاصمُ کلَّ من ظلمَ الأناما

و إنَّ النارَ و الجنّاتِ حقٌّ             على رغمِ الذی جحدَ القیاما

و إنَّ المؤمنین لهم جنانٌ             و نار الکافرین علت ضراما

و إنَّ الرسلَ أوّلهُم أبوهم             و ذلک آدمٌ خصّوا السلاما

و أفضلُهم أولو العزم الأجِلّا             و من عَرَفوا لربِّهمُ المقاما

و هم نوحٌ و إبراهیمُ موسى             و عیسى و الأمینُ أتى ختاما

 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 504

محمدُهم و أحمدُهم تعالا             و أعلاهم وقاراً و احتشاما

فأشهدُ مخلصاً أن لا إله             سوى اللَّهِ الذی خلقَ الأناما

و أنَّ محمداً للناسِ منه             نبیٌّ مرسلٌ بالأمرِ قاما

و أشهد أنَّه ولّى علیّا             ولیَّ اللَّه للدینِ اهتماما

و صیَّره الخلیفةَ یومَ خمٍّ             بأمرِ اللَّهِ عهداً و التزاما

و نصَّ على الأئمّةِ من بنیه             هناک على المنابر حین قاما

فواخاه النبیُّ و فی البرایا             بحکمِ اللَّهِ صیّره إماما

و عظّمه و لقّبه بوحیٍ             أمیرَ المؤمنین فلن یُراما

و زوّجه البتولَ لها سلامٌ             من اللَّهِ الوصول و لا انصراما

فکان لها الفتى کفواً کریماً             فأولدها أئمّتَنا الکراما

إلى آخر القصیدة «1»