اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

غدیریه شیخ حسین کرکی

متن فارسی

شیخ حسین کرکى، درگذشته به سال 1047

– امیر مؤمنان، تیغ آتشین خود را در جنبش آورد، و آسمانیان و فرشتگان همه سپاهیان و یاوران او بودند.
– او بر دشمنان چنان بانگ بلند و هاشمى زد، که کم مانده بود کوههاى بلند از هیبت آن متلاشى گردند.
– ابر خون از گردن کافران باریدن گرفت، ابرى که برقش شمشیر على علیه السّلام و رعدش بانگ و خروش او بود.
– على علیه السّلام جانشین و وصى پیامبر خدا، و وارث دانش اوست او کسى است که فرود آمدن در غدیر خم، و آن واقعه بزرگ بخاطر او بود.
– آن کسى که على علیه السّلام را با دشمنش مقایسه کند، حقا که گمراه شده است، همانگونه که پروردگار عرش، همتا و شریک ندارد «1».

 الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 395

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 395

84- الشیخ حسین الکرکی

المتوفّى (1076)

فخاض أمیرُ المؤمنین بسیفِهِ             لظاها و أملاکُ السماءِ له جندُ

و صاح علیهم صیحةً هاشمیّةً             تکاد لها الشمُّ الشوامخُ تنهدُّ

غمامٌ من الأعناق تهطلُ بالدما             و من سیفِه برقٌ و من صوتِه رعدُ

وصیُّ رسولِ اللَّه وارثُ علمه             و من کان فی خمٍّ له الحلُّ و العقدُ

لقد ضلَّ من قاس الوصیَّ بضدِّهِ             و ذو العرش یأبى أن یکون له ندُّ

القصیدة «1»