اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

غدیریه شیخ کفعمی

متن فارسی

شیخ کفعمی( متوفی905)از شعرای قرن دهم 

– خرم و مبارک باد روز غدیر، روز بهروزی و شادمانی.

– روز کامل شدن دین خدا، روز تمام و کمال نعمت پروردگار بخشاینده.

– روز رستگاری و نجات، روز صلاح پذیرفتن همه امور.

– روزی که مرتضی، پدر حسن و حسین، امام بزرگوار به امیری رسیدی

– و روزی که توسط جبرئیل، خطاب: تقدیر پروردگار دانا و توانا نازل شد.

– روز مبارکی و سلام مصطفی و خاندان پاک تابناکش.

– روزی بنام غدیر که ولایت بزرگوار علی امیر مومنان شرط گردید.

– روزی که ولایت علی، به همه خلایق که بینائی و شنوائی داشتند، عرضه شد.

– علی وصی پیامبر، یار و دوستار او و نابود کننده کفر و کافران است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 273

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 275

77- الشیخ الکفعمی المتوفّى (905)

هنیئاً هنیئاً لیوم الغدیرِ             و یومِ الحبورِ و یوم السرورِ

و یومِ الکمالِ لدین الإلهِ             و إتمام نعمة ربٍّ غفورِ

و یوم الفلاحِ و یومِ النجاحِ             و یومِ الصلاحِ لکلِّ الأمورِ

و یومِ الإمارة للمرتضى             أبی الحسنین الإمامِ الأمیرِ

و یومِ الخطابةِ من جبرئیل             بتقدیرِ ربٍّ علیمٍ قدیرِ

و یومِ السلامِ على المصطفى             و عترتهِ الأطهرین البدورِ

و یومِ اشتراطِ ولاءِ الوصیِّ             على المؤمنین بیوم الغدیرِ

و یومِ الولایةِ فی عرضِها             على کلّ خلقِ السمیعِ البصیرِ

علیُّ الوصیُّ وصیُّ النبیِّ             و غوثُ الولیِّ و حتفُ الکفورِ