اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

غدیریه قاضی جمال الدین مکی

متن فارسی

قاضی جمال الدین مکی، در گذشته به سال 1012

برای هر توشه و زادی، چه یاور خوبی هستی. تو بهترین مولای بندگانی.

– سوگند بجان من، که تو بهترین نعمتها و قدرتها را داری، و پیشوا و یگانه درمیان بندگان هستی.

– در روز قیامت، براستی که بر گردن بندگان، ولایت داری، ولایتی موروث.

– چرا که پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم، در غدیر خم، ترا به سروری هر مومن منقاد برگزیده است.

– هر قومی که ازتو اطاعت کرد، هدایت یافت. و هر نادانی، در جهالت فرو رفت.

– آنگاه پیامبر فرمود: خدایا دوست بدار دوست علی را، و دشمنش را دشمن بدار.

– بر دوستارانش رحمت تفضل کن، و دشمنانش را لعنت و نقمت فرست.

– و این چنان شرف بزرگ، و مجد گرانمایه و افتخاری است، که عظمت دیگر هدایتگران را از بین می برد.

– تو در اصلاب پاک بودی، که به معراج بلند ترین پایگاه رسیدی، و دررده بزرگواران قرار گرفتی، و از همان هنگام به وحدانیتخدا لبیک گفته و اقرار آوردی.

– در برابر این مزایایی که نور و روشنایی آن، شبهای تیره را روشن می کند، این کدامین مغرور است که با تو برابری تواند کرد؟

– و آن کدام نادان است، که در عرصه دانشها، با تو به مسابقه و مقابله برخیزد؟ چنین کسی، جز انسان تهی از فهم، نمی تواند باشد.

– تو، در میان هر فضیلتی، بهترین، و درصدر هر کمالی، صدر نشین هستی.

– خاندان تو، از منکران نادان منزه است. و بخیلان را به تبار و خاندان تو راهی نیست.

– پس جاوید و پایدار بمان، که سلامت وقف تست، و مدح و ستایش تو، چندین برابر، و روز افزون باد.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 429

متن عربی

أنت نعم النصیرُ فی کلِّ زادِ             أنت نعم المولى لکلِّ العبادِ

ذو الأیادی و الأیدِ أنت لعمری             سیّدُ الناس أوحدُ العبّادِ

و لک الإرثُ فی الولاءِ بحقّ             فی رقابِ الورى لیومِ التنادِ

لمقال النبیِّ فی ماءِ خمِّ             أنت مولىً للمؤمنِ المنقادِ

فتهادى بالطوعِ قومٌ ففازوا             و تمادى الغبیُّ فی الانتقادِ «1»

ثم قال النبیُّ والِ علیّا             یا إلهی و من یُعادیه عادِ

و تفضّلْ برحمةٍ للموالی             و بلعنٍ و نقمةٍ للمُعادی «2»

شرفٌ شامخٌ و مجدٌ رفیعٌ             و افتخارٌ یزیل غلبَ الهوادی‏

کنت فی الصلب إذ دنا فتدلّى             و على الصفّ فی مقرِّ الجلادِ

ثم من قبل ذا أجبت نداءً             لألست «3» الإله فی کلِّ وادِ «4»

 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 430

من یُباریک فی السیادةِ غرٌّ             بمزایا تنیر منها الدآدی «1»

أو یجاریک فی العلومِ جهولٌ             ما له فی الفهومِ من مستفادِ «2»

أنت أنت المعروفُ فی کلّ فضلٍ             أنت صدرُ الإصدارِ و الإیرادِ

و سوى بیتِک المنکرُ جهلًا             و سواک الضنینُ بالإمدادِ

فابق و اسلم لک السلامةُ وقفٌ             و المثانی من الثنا فی ازدیاد