logo-samandehi

غدیریه هشتم سید حمیری

در دیار یار درنگ کن، و آثار به جامانده آن را به باران اشک سیراب ساز.

در آن جا ” نوار ” و ” زینب ” خانه داشته اند، وای خدای من ” نوار ” و ” زینب ” را نگهبان باش!

به آن که جانشین محمد(صلی الله علیه وآله)را دشمن می دارد و از سخنش، آشکارا، انکار او را احساس می کنم بگو…

سید در این قصیده گوید:

علی، کسی است که پاره دوز کفش محمد نبی شد، تا خدای یکتای آمرزنده را خشنود کند.

و بهترین مردم (پیغمبر)،بی آنکه در نهان او را بخواند، آشکار او بی پرده درباره اش چنین فرمود:

این جانشین و نماینده من در میان شما است، با او از در نادانی در نیائید که به کفر بر می گردید.

پیغمبر را در روز ” دوح ” خطبه ای بس بزرگ است که در آن، آشکارا به اداء وحی الهی پرداخته است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 314

رفتن به بالا