اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

غدیریه کمال الدین شافعی

متن فارسی

کمال الدین شافعى (متوفى در سال 652)

او نیز اشعارى درباره «غدیر حم» سروده که ترجمه برخى از آنها چنین است:

«گوش فرا ده تا آیات وحى را که در مدح امامى که خدا او را مخصوص به هدایت کرده است بشنوى:
در سوره آل عمران آیه مباهله است که با فرستادن آن بعضى از مزایایش را شمرده است.
و در سوره احزاب، حامیم، تحریم و هل اتى گواه صادقى است که خدا در آنها على را ستوده و تطهیرش کرده است.
کارى که على کرد و انگشترى که او در حال رکوع بسائل داد، شخصیت انسانى او را به ثبوت رسانید و او را مورد عنایت خاص الهى قرار داد.
و در آیه نجوى که جز او کسى به این فیض عظمى نائل نگردید، ارزش و شخصیت او آشکار گردید و به او چنان قرب و منزلت بخشید که داراى مقام ارجمند و تقواى الهى گردید.
و خداوند او را در کنف لطف و محبت پیامبرش بزرگ کرد و از تربیت و الطاف عمیمش بهره‌مندش گردانید، و از مکارم اخلاقش که بدانوسیله راه هدایت را بدو می‌آموخت، بطرز خاصى بهره‌مندش فرمود، بالنتیجه او را برادر خود قرار داد.

و انکحه الطهر البتول و زاده                   بأنک منى یا على و آخاه‌
و شرفه یوم «الغدیر» فخصه                  بأنک مولى کل من کنت مولاه‌
و لو لم یکن الا قضیة خیبر                     کفت شرفا فى مأثرات سجایاه: «1»

«رسول خدا فاطمه زهرا را به ازدواج او در آورد و افزود که تو از منى و او را برادر خود قرار داد.
و در روز «غدیر خم» او را مفتخر فرمود که: هر کسى که من مولاى اویم تو نیز مولاى او هستى، و اگر در افتخارات زندگیش جز داستان خیبر نبود، تنها همان او را کفایت می‌کرد.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 645

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 645

59- کمال الدین الشافعی

المتوفّى (652)

أصخ و استمع آیاتِ وحیٍ تنزّلتْ             بمدح إمامٍ بالهدى خصّه اللَّهُ‏

ففی آلِ عمرانَ المباهلةُ التی             بإنزالها أولاه بعضَ مزایاهُ‏

و أحزابُ حامیم و تحریمُ هل أتى             شهودٌ بها أثنى علیه فزکّاهُ‏

و إحسانُه لمّا تصدّق راکعاً             بخاتمه یکفیه فی نیل حسناهُ‏

و فی آیةِ النجوى التی لم یفُز بها             سواه سنا رشد به تمَّ معناهُ‏

و أزلفَهُ حتى تبوَّأ منزلًا             من الشرفِ الأعلى و آتاهُ تقواهُ‏

و أکنفَهُ لطفاً به من رسولِهِ             بوارقَ إشفاق علیه فربّاهُ‏

و أرضعه أخلافَ أخلاقِهِ التی             هداه بها نهجَ الهدى فتوخّاهُ‏

و أنکحه الطهرَ البتولَ و زاده             بأنّک منّی یا علیُّ و آخاهُ‏

و شرّفه یومَ الغدیرِ فخصَّه             بأنّک مولى کلّ من کنت مولاهُ‏

و لو لم یکن إلّا قضیّةُ خیبرٍ             کفت شرفاً فی مأثراتِ سجایاهُ «1»