اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ خرداد ۱۴۰۲

«غطفانی» در حالی که مرده است لبخند می زند

متن فارسی

 از ” حارث غنوی ” روایت شده که گفت: ” ربعی بن حراش غطفانی متوفی 101/ 4 سوگند خورده بود که تا زمانی که نداند که اهل بهشت است یا جهنم خواهد بود، نخندد. غسل دهنده او به من گفت که او پیوسته بر روی تخت می خندید و ما همچنان او را غسل دادیم تا اینکه فارغ شدیم “. ” صفه الصوه ” 19:3، ” طبقات ” الشعرانی 37:1، ” تاریخ ” ابن عساکر298:5

 (الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11  ص155)

متن عربی

21- الغطفانی میت یتبسّم

عن الحارث الغنوی، قال: آلی ربعی بن خراش الغطفانی المتوفّی (101، 104)، أن لا یضحک حتی یعلم فی الجنّة هو أو فی النار، فلقد أخبرنی غاسله أنَّه لم یزل متبسّماً علی سریره و نحن نغسّله حتی فرغنا منه.

صفة الصفوة لابن الجوزی (3/19)، طبقات الشعرانی (1/37)، تاریخ ابن عساکر (5/298) «1».

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 155