اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ خرداد ۱۴۰۲

فضائل حضرت زهرا(س) در روایات

متن فارسی

 رسول اللّه (ص) که میفرماید:؛
«فاطمه حوراء انسیه
(فرشته ای در کسوت بشری) است و من هر وقت مشتاق بهشت میشوم او را می بوسم» سازگار است «1».
یا آنجا که میگوید (ص): دخترم فاطمه فرشته سیرت و آدمی صورت است «2»
یا آنجا که فرماید (ص): فاطمه ستاره زیبائی است
«فاطمة هی الزهرة»
«3». یا سخن مادر انس بن مالک: فاطمه مانند ماهی در شب چهارده یا خورشیدی پوشیده به این بود که وقتی از ابر خارج میشد، چهره سپید آمیخته به قرمزی داشت، موهایش مشکی بود و از هر انسانی به پیغمبر شبیه تر بود، بخدا سوگند او بگفتار شاعر می ماند که گوید:
بیضاء تسحب من قیام شعرها و تغیب فیه و هو جثل اسحم
فکانّها فیه نهار مشرق و کانّه لیل علیها مظلم.
«1»
و آیا سخنان بی مدرک او درباره هوش فاطمه و اخلاق او با سخن «ام المؤمنین» خدیجه «رضی اللّه عنها» موافق است که میگوید: فاطمه در شکم مادر سخن میگفت هنگامیکه به دنیا آمد در اولین فرود خود را بحال سجود، بزمین افکنده و با انگشت به اشارت پرداخت «2».
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 33

متن عربی

هل تناسب تقوّلاته فی فاطمة مع

قول أبیها صلی الله علیه و آله و سلم: «فاطمة حوراء إنسیّة، کلّما اشتقتُ إلی الجنّة قبّلتها» «4»؟

أو قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «ابنتی فاطمة حوراء آدمیّة» «5»؟

أ

و قوله صلی الله علیه و آله و سلم: «فاطمة هی الزهرة» «6»؟

أو قول أمّ أنس بن مالک: کانت فاطمة کالقمر لیلة البدر أو الشمس کفر غماماً- إذا خرج من السحاب- بیضاء مشربة حمرة، لها شعر أسود، من أشدّ الناس برسول اللَّه صلی الله علیه و سلم شبهاً، و اللَّه کما قال الشاعر:

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 34

         بیضاءُ تَسحبُ من قیامٍ شعرَها             و تغیبُ فیه و هو جَثلٌ أسحمُ «1»

             فکأنّها فیه نهارٌ مشرقٌ             و کأنّه لیلٌ علیها مظلمُ «2»

 و لقبها الزهراء المتسالم علیه یکشف عن جلیّة الحال.

و هل یساعد تلک التحکّمات فی ذکاء فاطمة و خلقها قول أمّ المؤمنین خدیجة: کانت فاطمة تحدّث فی بطن أمّها، و لمّا ولدت وقعت حین وقعت علی الأرض ساجدة، رافعةً إصبعها «3»؟