اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۳ تیر ۱۴۰۳

امیر البررة و قاتل الفجرة

متن فارسی

حاکم در جلد 3 مستدرک صفحه 129 با دقت در طریق از جابر بن عبد الله روایت نموده که گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله در حالی که بازوی علی بن ابی طالب علیه السلام را گرفته بود فرمود:

“هذا امیر البرره، قاتل الفجره، منصور من نصره مخذول من خذله، ثم مد بها صوته” یعنی این فرمانده نیکان است. کشنده بدان و فاجران است، کسی که او را یاری کند یاری شده است، و کسی که او را خوار نماید خوار و زبون است. سپس صدای خود را به گفتن این سخنان کشید (که جلب توجه بیشتری در شنوندگان نماید).

و این روایت را ابی طلحه شافعی در “مطالب السوؤل” صفحه 31 از ابی ذر با دقت در طریق به لفظ: “قائد البرره و قاتل الکفره ” تا آخر آورده است. یعنی پیشوای نیکان و کشنده ناسپاسان و کافران.

و ابن حجر آن را در صواعق ص 75 از حاکم روایت کرده.

و احمد زینی دحلان در ج 2 “فتوحات اسلامیه” آن را ذکر نموده.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 605

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 605

و أخرج الحاکم فی المستدرک «11» (3/129) عن جابر بن عبد اللَّه قال:سمعت رسول اللَّه صلی الله علیه و سلم و هو آخذٌ بضَبْع علیِّ بن أبی طالب و هو یقول: «هذا أمیر البررة، قاتل الفَجَرة، منصورٌ من نصره، مخذولٌ من خذله». ثمّ مدَّ بها صوته.

و أخرجه ابن طلحة الشافعی فی مطالب السؤول (ص 31) عن أبی ذرّ بلفظ: «قائد البررة، و قاتل الکفرة…». و رواه ابن حجر فی الصواعق «12» (ص 75) عن الحاکم، و أحمد زینی دحلان فی الفتوحات الإسلامیّة «13» (2/338)