اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ خرداد ۱۴۰۳

فضائل حضرت فاطمه(س) از زبان عایشه

متن فارسی

سخن عایشه “: و الله کسی را ندیدم نزد رسول خدا محبوبتر از علی، و نه زنی محبوبتر از زن او. یا گفتار بریده و ابی: احب الناس الی رسول الله من النساء فاطمه و من الرجال علی
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 40
 
عایشه می گوید: من هیچکس را ندیدم در رفتار و گفتار و حسن سیرت و متانت چه در حال ایستاده و یا نشسته، شبیه تر از فاطمه برسول اللّه باشد. وقتی فاطمه بر پیغمبر خدا وارد میشد پیامبر بتمام قامتش برمیخاست او را می بوسید، خوش آمد میگفت، آنگاه دستش را میگرفت و او را در جای خود می نشاند. «3».
و در تعبیر بیهقی «من کسی را ندیدم که سخن گفتنش شبیه تر از فاطمه برسول خدا باشد …» «4»
 
 الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 34

متن عربی

 قول عائشة: و اللَّه ما رأیت أحداً أحبّ إلی رسول اللَّه من علیّ، و لا فی الأرض امرأة کانت أحبّ إلیه من امرأته «5»؟

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 40

 

قول عائشة: ما رأیت أحداً أشبه سمتاً، و دَلّا، و هدیاً، و حدیثاً، برسول اللَّه فی قیامه و قعوده من فاطمة، و کانت إذا دخلت علی رسول اللَّه قام إلیها فقبّلها و رحّب بها، و أخذ بیدها و أجلسها فی مجلسه «4»؟

و فی لفظ البیهقی فی السنن (7/101): ما رأیت أحداً أشبه کلاماً و حدیثاً من فاطمة برسول اللَّه صلی الله علیه و سلم. الحدیث.

 الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 34