اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

پیامبر(ص):هر کس دوست دارد زندگانی او مثل زندگانی من شود…

متن فارسی

پیامبر اکرم (ص) فرمودند :  «من سره ان یحیی حیاتی و یموت مماتی و یسکن الجنة عدن غرسها ربی، فلیوال علیا من بعدی، و لیوال ولیه، ولیقتد بالائمة من بعدی فانهم عترتی، خلقوا من طینتی رزقوا فهما و علما، و ویل المکذبین بفضلهم من امتی، القاطعین فیهم صلتی، لاانالهم شفاعتی » حلیة الاولیاء ج 1/80
هر کس خشنود گردد به اینکه زندگانی او با زندگانی من هماهنگ باشد، مرگ وی همانند مرگ من باشد و در بهشت آراسته و جاودانی که نهال آن را مولای من به دست خود نشانده مسکن گزیند باید علی علیه السلام را دوست بدارد، پس از من پیروی کند و به امامان بعد از من اقتدا نماید، زیرا ایشان عترت من هستند و از سرشت من خلق شده اند و از زلال فهم و علم کاملا بهره مند هستند. وای بر گروهی که فضائل آنها را انکار کند و رشته میان من و ایشان را قطع نماید خداوند شفاعت مرا شامل حال آنان نفرماید.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص15

متن عربی

قال رسول الله  «من سره ان یحیی حیاتی و یموت مماتی و یسکن الجنة عدن غرسها ربی، فلیوال علیا من بعدی، و لیوال ولیه، ولیقتد بالائمة من بعدی فانهم عترتی، خلقوا من طینتی رزقوا فهما و علما، و ویل المکذبین بفضلهم من امتی، القاطعین فیهم صلتی، لاانالهم شفاعتی » حلیة الاولیاء ج 1/80

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص15