logo-samandehi

فضائل عمر تمام‌شدنی نیست

از ابی ابن کعب، بطور مرفوع آمده است که: جبرئیل گفته است: اگر با تو مقدار عمر نوح بنشینم، فضائل عمر را نمی توانم تمام کنم.

ابن جوزى آن را در «الموضوعات» آورده و ذهبى در «المیزان» در شرح حال حبیب بن ثابت ذکر کرده و گفته است: این خبر باطل است، او را نمى‏‌شناسیم. و ابن حجر در لسانش جلد 2 صفحه 168 گفته است: ابن جوزى عیب آن را از ناحیه عبد اللّه بن عامر اسلمى دانسته، در صورتى که آفتش، از ناحیه او نیست و در سند آن، ابن بطة و نقاش مفسر، قرار دارند که درباره آنها گفتار دشوارى است.
و در جلد 3 صفحه 189 آن را آورده و گفته است که دار قطنى در «غرائب مالک» بعد از آنکه آن را از طریق فتح بن نصیر، از حسان بن غالب آورده، گفته است: این از مالک صحیح نیست و فتح و حسان ضعیف‌اند. و این حدیث، و حدیث «مشط» -شانه- ساختگى است.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 503)

رفتن به بالا