اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

فضائل حضرت علی(ع) در روایات ابن علویه

متن فارسی

عبد الله بن حسین مودب، یکی از مشایخ شیخ صدوق و پدر مقدسش بنابر آنچه در مشیخه الفقیه است، می باشد و از روایاتی که مودب از ابن علویه نقل کرده روایتی است که شیخ صدوق در امالی اش صفحه 55 به اسناد خود از جابر بن عبد الله روایت کرده که گوید: پیامبر (ص) فرمود:

ان فی علی خصالا لو کانت واحده منها فی جمیع الناس لاکتفوا بها فضلا تا آخر حدیث.

و در 76 به اسنادش از رسول خدا (ص) روایت کرده که فرمود:

یا علی انت اخی و وصییی و وارثی و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد وفاتی محبک محبی و مبغضک مبغضی، و عدوک عدویو ولیک ولییی.

و در صفحه 217 به اسنادخود از طریق ابن علویه از پیامبر خدا(ص) آورده که او فرمود:

اذا کان یوم القیامه یوتی بک یا علی علی نجیبمن نور علی راسک تاج قد اضاء نوره و کاد یخطف ابصار اهل الموقف… تا آخر

حدیث.

و در 351 به اسناد ابن علویه از پیامبر اکرم (ص) است که فرمود:

ان حلقه باب الجنه من یاقوته حمراء علی صفایح الذهب فاذا دقت الحلقه علی الصفحه طنت و قالت یا علی.

احادیث دیگری از طریق مودب از ابن علویه در ” امالی ” صفحات، 390 و 375 و 326 و 286 و 283 و 152 و 9 یافت می شود.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 479

متن عربی

و منهم: عبد اللَّه بن الحسین المؤدّب، أحد مشایخ الشیخ الصدوق و والده المقدَّس کما فی مشیخة الفقیه «1»، و ممّا رواه المؤدّب عن المترجَم: ما

رواه شیخنا الصدوق فی أمالیه «2» (ص 55) بإسناده عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه: «إنّ فی علیٍّ خصالًا لو کانت واحدة منها فی جمیع الناس لاکتفوا بها فضلًا».

و (ص 76) بإسناده عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: «یا علیُّ أنت أخی، و وصیّی، و وارثی، و خلیفتی علی أمّتی فی حیاتی و بعد وفاتی، محبّک محبّی، و مبغضک مبغضی، و عدوّک عدوّی، و ولیّک ولیّی».

و فی (ص 217) بإسناده من طریق المترجَم، عن رسول اللَّه أنّه قال: «إذا کان یوم القیامة یؤتی بک یا علیُّ، علی نجیب من نور، علی رأسک تاج قد أضاء نوره و کاد یخطف أبصار أهل الموقف».

و فی (ص 351) بإسناد المترجَم، عن رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أنّه قال: «إنّ حلقة باب الجنّة من یاقوتة حمراء علی صفائح الذهب، فإذا دقّت الحلقة علی الصفحة طنّت و قالت: یا علیّ».

و توجد أحادیث أخری من طریق المؤدّب عن المترجم فی الأمالی «3» (ص 9، 152، 283، 286، 326، 375، 390)