اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

قتل به جرم تشیع

متن فارسی

«نسابه ابو جعفر محمد بن حبیب بغدادی» متوفی 245 در کتاب خود به نام «المحبر» ص 479 نقل کرده است: “زیاد بن ابیه، مسلم بن زیمر و عبدالله بن نجی را – که هر دو حضرمی بودند – در کوفه بر بالای خانه شان بردار کشید و چند روز به همان حال بالای دار ماندند و گناهشان این بود که هر دو شیعه بودند.
این امر به فرمان معاویه صورت گرفت و حسسین بن علی رضی الله عنهما در نامه خود به معاویه در این مورد نوشت: آیا تو نبودی که حجر و آن دو نفر حضر می را – که پسر سمیه درباره آنها بر تو نوشت که اینان بر آیین علی و فرمانبر او هستند پس آنها را بکش- به قتل رساندی، و نوشتی که هر کس بر آیین علی و فرمانبر او باشد او را بکش و نابود گردان؟ و او هم آنها را کشت و فرمان ترا امتثال کرد. آیین علی و آیین پسر عمویش، همان دینی که پدرت بر آن تمثل می کرد و آنرا بیان می نمود، و تو در جایگاه او نشسته ای. و هر گاه این آیین نبود بزرگترین شرف تو و پدرت این می بود که هر سال دوبار باید کوچ می کردید و بواسطه ما خاندان بود که خداوند مشقت آن دو رحلت، را از شما برداشت. “
“امینی ” می نویسد: ای پیروان دین خدا، با من بیائید، و ببینید که آیا گرویدن به دین و ایمان علی – سلام الله علیه – چیزی است که خون مسلمانی را مباح کند و مثله و شکنجه را که در شریعت مطهر، حتی در مورد سگ گزنده حرام شده، موجب گردد؟
نه مگر دین ” علی ” علیه السلام همان دین ” محمد ” صلی الله علیه و اله است که خداوند گرفته است؟ آری حقیقت این است، اما “معاویه ” از این دین استوار روی برتافته و هیچ وزنی بر آن قائل نگردیده است و از هتک حرمت و اهانت و جسارت به آن هرگز درنگ نکرده است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 80

متن عربی

قال النسّابة أبو جعفر محمد بن حبیب البغدادی المتوفّی (245) فی کتابه المحبّر (ص 479): صلب زیاد بن أبیه مسلم بن زیمر و عبد اللَّه بن نُجیّ الحضرمیّین، علی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 80

أبوابهما أیّاماً بالکوفة و کانا شیعیّین و ذلک بأمر معاویة. و قد عدّهما الحسین بن علی علی معاویة فی کتابه إلیه:

 «أ لست صاحب حُجر و الحضرمیّین اللذین کتب إلیک ابن سمیّة أنَّهما علی دین علیّ و رأیه، فکتبت إلیه من کان علی دین علیّ و رأیه فاقتله و امثل به، فقتلهما و مثّل بأمرک بهما؟ و دین علیّ و ابن عمّ علیّ الذی کان یضرب علیه أباک- یضربه علیه أبوک- أجلسک مجلسک الذی أنت فیه. و لولا ذلک کان أفضل شرفک و شرف أبیک تجشّم الرحلتین «1» اللتین بنا منَّ اللَّه علیک بوضعها عنکم».

قال الأمینی: هلمّوا معی یا أهل دین اللَّه، هل اعتناق دین علیّ علیه السلام ممّا یُستباح به دم مسلم، و تستحّل المثلة و التنکیل المحظورة فی الشریعة المطهّرة، الممنوع عنها و لو بالکلب العقور؟ ألیس دین علیّ هو دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم الذی صدع به عن اللَّه تعالی؟ نعم هو کذلک لکن معاویة حائدٌ عن الدین القویم و لا یقیم له وزناً ما، و لا یکترث لمغبّة هتکه، و لا یتریّث عن الوقیعة فیه.