اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

غدیریه کمیت

متن فارسی

کمیت، درباره حدیث غدیر قصیده دیگری دارد که اشعار زیر از آن است:

“علی سرور مومنان است و حق وی از جانب خدا بر هر مسلمانی واجب “.

“به راستی که رسول خدا در حق وی سفارش فرمود، و او را در هر حقی که قسمت می شد شریک کرد “.

“و ” صدیقه ” را که همانندی جز ” مریم ” بتول نداشت به ازدواج او در آورد “

” و در روز غدیر، ولایت او را بر هر نیکو کاری از عرب و غیر عرب “، واجب فرمود.

تفسیر ابو الفتوح جلد 2 صفحه193

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 285

متن عربی

و للکمیت فی حدیث الغدیر من قصیدة قوله:

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 286

علیٌّ أمیرُ المؤمنینَ و حقُّهُ             من اللَّهِ مفروضٌ على کلِّ مسلمِ‏

و أنَّ رسول اللَّهِ أوصى بحقِّهِ             و أشرکه فی کلِّ حقٍّ مقسَّمِ‏

و زوّجهُ صدّیقةً لم یکنْ لها             مُعادلةٌ غیرُ البتولة مریمِ‏

و أوجبَ یوماً بالغدیر ولایةً             على کلِّ برٍّ من فصیحٍ و أعجمِ‏

 

تفسیر أبی الفتوح «1» (2/193)