اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۳

لباس بهشتی، پاداش کاتب وحی

متن فارسی

از سعد آمده است: پیامبر اکرم به معاویه فرمود: او محشور می شود در حالی که حُله ای از نور که ظاهرش از رحمت و باطنش از رضا است پوشیده دارد و بدان وسیله در میان مردم افتخار میکند و این نعمت به خاطر این است که او کاتب وحی بوده است.

ذهبی آن را از اباطیل و دروغ های محمد بن حسن کذاب و دجال دانسته است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 518

متن عربی

 73- عن سعد: إنّ النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم قال لمعاویة: إنّه یُحشر و علیه حلّة من نور ظاهرها من الرحمة و باطنها من الرضا، یفتخر بها فی الجمع لکتابة الوحی.

 ذکره الذهبی «5» من أباطیل محمد بن الحسن الکذّاب الدجّال.