اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

مدح «ابن حماد عبدی» درباره حضرت علی(ع)

متن فارسی

– رسولش دعا فرمود که آنچه گوید و املاء کند، محفوظ دارد و از خاطر نسپارد.
– و فرمود: «و نضع الموازین بالقسط لیوم القیامه»
– و جز علی به رستاخیز «میزان» نباشد.
– وای بر آنکه در برابر علی وزنه اش سبک آید و خوشا بر آنکه سعادتش یار گشته وزنه اش سنگین باشد.
– اوست امیر مؤمنان، رتبه ای که از خدای یکتا جل شانه یافته است.
– از قدرت و سلطنت محرومش ساختند، با آنکه حقیقت بر آنها مکشوف بود.
– سالارمان پیشوای بر حق، از حق خود دست کشید، چون یاور نداشت.
– جز چهار تن با او یار نگشت، و آن چهار تن به جان حق سوگند، ارکان اربعه بودند.
– مقداد و عمار یاسر، و تسلیم محض یعنی سلمان وفادار.
– و هم جندب راست گو، ابو ذر غفاری که از فرمانش بیرون نگشت.
– اگر می خواست، هلاکشان می ساخت، ولی به جا گذاشت تا نسل مؤمنین برجای ماند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 4، ص: 221

متن عربی

و قد دعا له النبیُّ أ نّه             یحفظ ما یُملی له لسانُه

و قوله المیزانُ بالقسطِ و ما             غیرُ علیّ فی غدٍ میزانُه

فویلُ من خفَّ لدیه وزنُه             و فوزُ من أسعدَهُ رجحانُه

ذاک أمیرُ المؤمنینَ رتبةً             من الإله الفردِ جلَّ شانُه

ذادوه عن سلطانِهِ و حقِّهِ             من بعد ما بان لهم سلطانُه

فکفُّ مولای الإمامُ کفُّهُ             إذ قلّ فی حقوقِهِ أعوانُه

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 4، ص: 222

و لم یَقُمْ معْهُ سوی أربعةٍ             و هم لَعَمرُ ربِّهم أرکانُه

یتبعُهُ المقدادُ و ابنُ یاسرٍ             عمّارُه و سِلمُه سلمانُه

و الصادقُ اللهجةِ أعنی جُندباً             فلم یُخالف أمرَه إیمانُه

و لو یشا أهلکهمْ لکنّه             أبقی لیبقی ناسلًا إنسانُه