اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۳ اسفند ۱۴۰۲

مدح عجلونی درباره اهل بیت(ع)

متن فارسی

عجلونی در ” کشف الخفا ” 1ر 19 اشعاری در مدح اهل بیت سروده است :
“همانا دودمان پیغمبر از آنجا به شریفترین افتخارات، نائل آمده اند که منسوب به پیغمبر پاک و خوش نامند”
“دوستی آنان بر هر مومنی به اشاره خدا در قرآن واجب شده است “
“و هر کس جز آنان ادعای انتساب به پیغمبر کند ملعونی است که زشت ترین ” گناهان را مرتکب شده.”
“از میان دودمان پیغمبر، نسل شریف زهرا به تاج هائی از سندس خضر (دیبا و ابرایشم سبز) اختصاص یافته اند. “
“و آنان را از اشتباه در خصائصشان، چهره های درخشنده تر از ماه و خورشیدشان بی نیاز می کند “
“بنابر عقیده سیوطی مانعی نیست که دیگران هم لباس سبز تر تن بپوشند”
“ولی به تحقیق پیوسته از غیر سیوطی حرمت آن لباس بر دیگران، این مسئله با تتبع دانسته خواهد شد.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 246

متن عربی

لقد حاز آلُ المصطفی أشرفَ الفخرِ            بنسبتهِمْ للطاهرِ الطیِّبِ الذکرِ
فحبّهمُ فرضٌ علی کلِّ مؤمنٍ                  أشار إلیه اللَّهُ فی مُحْکمِ الذکرِ
و من یدّعی من غیرِهم نسبةً له               فذلک ملعونٌ أتی أقبحَ الوزرِ
و قد خُصَّ منهم نسلُ زهراءَ الاشرفُ          بأطرافِ تیجانٍ من السُندسِ الخُضرِ
و یُغنیهمُ عن لُبسِ ما خصّهمْ بهِ               وجوهٌ لهم أبهی من الشمس و البدرِ
و لم یمتنعْ من غیرهم لبس أخضرٍ            علی رأی من یعزی لأسیوطِ ذی الخبرِ
و قد صحّحوا عن غیره حرمة الذی           رآه مباحاً فاعلمِ الحکمَ بالسبر

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 246