logo-samandehi

مرد هزار چهره

«مناوی» در «طبقات» خود، در شرح حال «ابو علی حسین صوفی» متوفی 891 می نویسد: «او دائما تغییر شکل می داد. مثلا شخصی بحضورش می آمد، او را می دید که به صورت حیوان درنده در آمده دیگری می آمد او را بصورت سربازی می دید. آن دیگری می رسید، او را بصورت یک کشاورز مشاهده می کرد، یا بشکل فیل می دید. بهمین طور … و این تغییر قیافه و اندام شب و روز نمی شناخت. دشمنانش می آمدند که او را بکشند و با شمشیر قطعه قطعه اش می کردند و به بیابانهای دور می اندختند. صبح که می شد، می دیدند که در زاویه خودش مشغول نماز خواندن است، و او در باغ و بوستانی که در بیرون باب البحر بود، چهل سال بسر برد. نه غذا خورد و نه چیزی نوشید». شذرات الذهب 7: 250.
 «امینی» می گوید: چه کسی احمق است که این دروغها را تصدیق کند؟ کی شنیده اید که انسانی بصورت حیوانات و بهائم در آید و مانند شیاطین که به اشکال مختلف در می آیند، حتی بصورت سگ و خوک در آید یا کی دیده شده که مرد زنده ای را با شمشیر قطعه قطعه کنند، یا بشری چهل سال گرسنه بسر برد؟ این حقایقی مشروط است و علمای امت درباره برخی از اولیا آورده اند که جای رد کردن آن نیست، زیرا عالمی درباره ولیّی اظهار نظر کرده است.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 242)

رفتن به بالا