اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

تهنیت و بیعت و عید گرفتن در روز غدیر نشانه چیست؟

متن فارسی

موضوع تهنیت، مبتنى بر صدور امر از مقام نبوّت صلى اللّه علیه و آله و دست دادن به بیعت نامبرده با ابراز مسرّت و خوشحالى پیغمبر صلى اللّه علیه و آله باین جریان باظهار جمله:
الحمد لله الذى فضلنا على جمیع العالمین مضافا بر نزول آیه کریمه (چنانکه دانستید) در این روز نمایان که در ضمن آن تصریح شده به اکمال دین و اتمام نعمت و خوشنودى پروردگار بآنچه در این روز وقوع یافته- و بر همین مبنى، طارق بن شهاب کتابى، هنگامى که در مجلس عمر بن خطاب حضور داشت، گفت: اگر این آیه درباره ما نازل شده بود «: الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُم» ما این روز را عید میگرفتیم «2»، و این سخن او را احدى از حاضرین در آن مجلس انکار نکرد و حتى از عمر کیفیتى مشهود گشت که حالى از تصدیق سخن او بود

  الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 528

متن عربی

إنَّ هذه التهنئة المشفوعة بأمر من مصدر النبوّة، و المصافقة بالبیعة المذکورة مع

                        الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 528

ابتهاج النبیّ بها

بقوله: «الحمد للَّه الذی فضّلنا على جمیع العالمین»

، على ما عرفته من نزول الآیة الکریمة فی هذا الیوم المشهود الناصّة بإکمال الدین، و إتمام النعمة، و رضا الربِّ بما وقع فیه.

و قد عرف ذلک طارق بن شهاب الکتابیُّ الذی حضر مجلس عمر بن الخطاب فقال: لو نزلت فینا هذه الآیة «: الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُم» لاتّخذنا یوم نزولها عیداً «2»، و لم ینکرها علیه أحدٌ من الحضور، و صدر من عمر ما یشبه التقریر لکلامه.