اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

معاویه افضل است یا عمر بن عبد العزیز؟!

متن فارسی

خالد ربعی ” می گوید: ” در تورات نوشته شده است که آسمان و زمین چهل روز بر عمر بن عبدالعزیز می گرید ” روض الفائق ” حریفیش ص 255. “نویسنده گوید:” شاید این خصوصیت تورات ” ربعی ” است که این مطلب را درباره ” عمر بن عبدالعزیز ” نوشته است، و گرنه تورات ” موسی علیه السلام ” در آن عصر هم نمی تواند حجتی باشد، و با اینهمه نسخه ها و اختلاف طبعها که دارد، از این نسبت دروغ خالی است. و اما در شناخت بزرگی ” عمر بن عبدالعزیز “، سخن امام ” احمد بن حنبل ” ترا کافی است، آنجا که از او پرسید: ” معاویه افضل است یا عمر بن عبدالعزیز “؟ او گفته بود: ” غباری که بر بینی اسب معاویه نشسته باشد، در پیشگاه پیغمبر صلی الله علیه و اله از عمر بن عبدالعزیز بهتر است “. ” عبدالله بن مبارک ” گفته است: ” خاک بینی معاویه از عمر بن عبدالعزیز افضل است “. و در عبارتی: ” خاک دو سوراخ بینی معاویه که با پیغمبر باشد، بهتر و افضل تر از عمر بن عبدالعزیز است “. پس چه اهمیتی خواهد داشت این مردی که خاک بینی ” پسر هند ” و خاک بینی اسب او از وی بهتر باشد تا در ” تورات ” بنویسد؟ یا آسمان و زمین چهل روز بر او بگریند، و “آسمان و زمین بر آنها گریه نمی کند و آنها نگه داشته نمی شوند.”

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 155)

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 155

22- عمر بن عبد العزیز فی التوراة

عن خالد الربعی، قال: مکتوبٌ فی التوراة: إنَّ السماء و الأرض لتبکی علی عمر ابن عبد العزیز أربعین صباحاً.

الروض الفائق للحریفیش (ص 255).

لعلَّ هذه الخاصّة لعمر بن عبد العزیز خاصّة بتوراة الربعی فإنَّ توراة موسی علیه السلام ما کانت موجودة فی تلکم العصور، فلا یقف علیها الربعی و غیره، و أمّا التوراة المحرّفة فأیّ حجّة لما فیها من أساطیر، علی أنَّ نسخ التوراة الموجودة الآن علی اختلاف طبعاتها خالیةٌ عن ذا العزو المختلق.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 156

و حسبک فی عرفان خطر عمر بن عبد العزیز قول الإمام أحمد بن حنبل لمّا سُئل: أیّما أفضل معاویة أو عمر بن عبد العزیز؟ فقال: لغبارٌ لحق بأنف جواد معاویة بین یدی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم خیرٌ من عمر بن عبد العزیز «1».

و قال عبد اللَّه بن المبارک: ترابٌ فی أنف معاویة أفضل من عمر بن عبد العزیز. و فی لفظ: لترابٌ فی منخری معاویة مع رسول اللَّه خیرٌ و أفضل من عمر بن عبد العزیز «2» فما خطر رجل یکون تراب منخر ابن هند أو منخر جواده أفضل منه حتی یُذکر فی التوراة، أو تبکی علیه السماء و الأرض أربعین یوماً؟ (فَما بَکَتْ عَلَیْهِمُ السَّماءُ وَ الْأَرْضُ وَ ما کانُوا مُنْظَرِینَ ) «3».