اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

معاویه در لباس بهشتی

متن فارسی

از ” خارجه بن زید”، و او از پدرش با حدیثی مرفوع : ای ام حبیبه، هر آینه خدا معاویه را بیشتر از تو دوست دارد. من معاویه را گویی در جامه های بهشتی می بینم.  میزان الاعتدال 56:3

“ذهبی ” می نویسد “: این خبر باطلی است که محمد بن رجا متهم به ساختن آن است. “

“امینی ” می گوید: در اسناد آمده از ” عبد الرحمن بن ابی الزناد ” که ” یحیی بن معین ” گفته است: “او از کسانی نیست که اصحاب حدیث به سخن او اعتماد کنند و صحت ندارد و ضعیف است” و “صالح بن احمد ” از پدرش نقل می کند: “حدیث او مضطرب است ” و از ” ابن مدینی ” نقل است که در نزد اصحاب ما این ضعیف است. و ” نسائی ” گوید “:به حدیث او اعتماد و ( احتجاج نمی شود و اینکه از پدرش روایت کرده، آن را ضعیف کرده است )” تهذیب التهذیب 170

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 103)

متن عربی

14- عن خارجة بن زید عن أبیه مرفوعاً: یا أُمَّ حبیبة! للَّهُ أشدُّ حبّا لمعاویة منک کأنّی أراه على رفارف الجنّة.

میزان الاعتدال «5» (3/56)، قال الذهبی: خبرٌ باطل اتّهم بوضعه محمد بن رجاء.

قال الأمینی: و فی الإسناد: عبد الرحمن بن أبی الزناد، قال یحیى بن معین «6»: لیس ممّن یحتج به أصحاب الحدیث، لیس بشی‏ء، ضعیفٌ. و قال صالح بن أحمد عن أبیه: مضطرب الحدیث. و عن ابن المدینی: کان عند أصحابنا ضعیفاً. و قال النسائی «7»: لا یحتجُّ بحدیثه، و کان یُضَعَّف لروایته عن أبیه.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 103

 تهذیب التهذیب «1» (6/170).