اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۱ خرداد ۱۴۰۲

معاویه و پیامبر(ص)، دم در بهشت

متن فارسی

از عبد الله به طور مرفوع آمده است: که رسول خدا فرمود: اکنون مردی از اهل بهشت، بر شما وارد می شود، پس از لحظه ای معاویه وارد شد رسول خدا فرمود: ای معاویه، تو از من و من او توام، و ما با هم، دم درب بهشت، همانند این دو خواهیم بود ” اشاره به دو انگشتش فرمود.

و ذهبى آن را در شرح حال حسن بن شبیب از عبد الله از طریق عبد الله بن یحیى مؤدب آورده و گفته است: حسن، از افراد مورد اعتماد، احادیث نادرست روایت کرده است. و در شرح حال عبد الله بن یحیى گفته است:
خبرش باطل است و معلوم نیست که او کیست؟ «1».

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 5 ص 503)

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 504

39- عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعاً: الآن یطلع علیکم رجل من أهل الجنّة، فطلع معاویة. فقال: أنت یا معاویة منّی و أنا منک، لتزاحمنی على باب الجنّة کهاتین- و أشار بإصبعیه.

و ذکره الذهبی «1» فی ترجمة الحسن بن شبیب، عنه من طریق عبد اللَّه بن یحیى المؤدّب، فقال: الحسن حدّث بالبواطیل عن الثقات، و قال فی ترجمة عبد اللَّه بن یحیى: خبر باطل لا یدرى من ذا «2». میزان الاعتدال (2/133)، لسان المیزان (3/376).