logo-samandehi

معنای صدقه دادن برای اموات

حدیث صحیحى که از سعد آمده است که: از رسول خدا پرسید: اى رسول خدا مادرم مرده است و می دانم که اگر او زنده بود، صدقه می داد. اینک اگر از ناحیه او صدقه بدهم برای او فایده ای خواهد داشت؟ رسول خدا فرمود: آری. آنگاه پرسید: چه صدقه ای نافع تر است ای رسول خدا؟ فرمود: آب: سعد چاهی را حفر کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «این براى مادر سعد.»

پس اینکه فرموده: «آب براى مادر سعد» منظور این است که ثواب آن هدیه روح مادر سعد است، نه اینکه او معبود است و فرزندش مى‏‌خواهد بدین وسیله او را عبادت کند و بدو تقرب جوید.

و همه مسلمین در نذرهایشان مثل سعد هستند، نه اینکه بت‌‏پرست باشند.
و «این براى فلان» مثل این است که گفته شود: صدقات مال فقراء و مساکین است نه مثل اینکه بگوید: براى خدا نماز مى‏‌خوانم و نذر مى‏‌کنم».
پس اگر چیزى براى پیامبر ذبح و یا نذر شد منظور این است که از ناحیه او صدقه باشد و ثوابش هدیه روح مبارکش گردد نه اینکه نعوذ باللّه او معبود است، پس نذرها یک نوع هدایائى است که زنده‌‏ها براى اموات مى‏‌فرستند و این عمل هم مشروع است و هم ثواب دارد.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 263

رفتن به بالا