اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۳ اسفند ۱۴۰۲

نظر حذیفه درباره مقام علی(ع) و عمار یاسر

متن فارسی

از حذیفه  صحابی معروف پیامبر (ص) روایت شده که از او پرسیدند: حالا که عثمان کشته شده چکار کنیم؟ جواب داد: با عمار باشید. گفتند: عمار از علی (علیه السلام) جدا نمیشود. گفت: حسد بیش از هر چیز انسان را نابود میسازد، و حقیقت این است که نزدیکی عمار با علی سبب میشود که شما از عمار دوری کنید. در حالی که به خدا قسم علی آنقدر بر عمار برتری دارد که ابر از خاک فاصله دارد، عمار از نیکان است)

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 49

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 49

 13- عن حذیفة أنّه قیل له: إنّ عثمان قد قُتل فما تأمرنا؟ قال: الزموا عمّاراً. قیل: إنّ عمّاراً لا یفارق علیّا، قال: إنّ الحسد هو أهلک للجسد، و إنّما ینفّرکم من عمّار قربه من علیّ، فو اللَّه لعلیّ أفضل من عمّار أبعد ما بین التراب و السحاب، و إنّ عمّاراً من الأخیار. أخرجه ابن عساکر کما فی کنز العمّال «2» (7/73).