اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

منت خداوند بر پیامبر(ص)

متن فارسی

از انس بن مالک آمده که رسول خدا فرموده است: من، ابو بکر و عمر را مقدم نکردم بلکه خداوند با مقدم کردن آنها بر من منت نهاد، پس از آنها اطاعت کنید و به یادشان پیروی نمائید و کسی اراده بدی نسبت به آنها کند گویا که اراده بدی نسبت به من و اسلام کرده است «3».

و چگونه بر بزرگان صحابه و شخصیت‏های عظیم خاندان نبوت و پیشاهنگ آنان امیر المؤمنین علیه السلام مخفی مانده بود که پیامبر اکرم به فرمان خدا «ابو بکر و عمر» را بر علی و دیگران در امر خلافت مقدم کرده است؟! در نتیجه آنان از بیعت با کسی که خدا و رسولش او را مقدم کرده تخلف نموده و از اطاعتش سرپیچی کرده مقدمش نداشتند؟!!

و برای چه هنگامی که رسول خدا روز پنجشنبه پنج روز پیش از وفاتش خواست درباره جانشین بعد از خود، چیزی بنویسد، نگذاشتند در صورتیکه پیش از آن (طبق این روایت ساخته شده) جانشینش را تعیین کرده بود و نمی‌نوشت مگر کسی را که خدا مقدم داشته و پیامبر اکرم قبلا تعیین فرموده بود؟! و چرا در روز سقیفه بنی ساعدة کسی سخن از این مقدم داشتن دروغین که به نام خدا و رسولش ساخته شده بمیان نیاورده است؟! و اگر رسول خدا شیخین را (طبق این روایت) مقدم کرده بود، چرا ابو بکر در آن روز (سقیفه) ابو عبیده جراح را مقدم می‌داشت و چنانکه در صحیح آمده: مردم را ترغیب به بیعت با او و عمر می‌کرد؟! گویا که گوش امت اسلام، حتی «انس» راوی این روایت، چنین مقدم داشتنی را نشنیده بود!!

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 557

متن عربی

29- عن أنس بن مالک: قال رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم: ما قدّمت أبا بکر و عمر و لکن اللَّه قدّمهما و منّ بهما علیّ، فأطیعوهما و اقتدوا بذکرهما، و من أرادهما بسوءٍ فإنّما یریدنی و الإسلام. أخرجه ابن النجّار کما فی کنز العمّال «8» (6/144).

کیف خفی على معظم الأصحاب و رجالات بیت الوحی- و فی مقدّمهم سیّدهم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 558

أمیر المؤمنین- أنّ النبیّ صلى الله علیه و آله و سلم قدّم الشیخین على علیّ علیه السلام و غیره فی الخلافة مهما قدّمهما اللَّه تعالى؟ فتخلّفوا عن بیعة من قدّمه اللَّه و رسوله و ما أطاعوه و ما قدّموه.

و لما ذا حیل بینه صلى الله علیه و آله و سلم و بین ما رام أن یکتبه یوم الخمیس قبلَ وفاته بخمسة أیّام فی متولّی الخلافة بعد ما کان نصّ علیه قبل ذلک الیوم؟ و ما کان یکتب إلّا من قدّمه اللَّه تعالى و نصّ علیه صلى الله علیه و آله و سلم قبلُ.

و لما ذا لم یکن یوم السقیفة ذکر عند أیّ أحد من ذلک التقدیم المفتعل على اللَّه و على رسوله؟ و ما بال أبی بکر کان یقدّم أبا عبیدة الجرّاح یوم ذلک، و کان یحثّ الناس على بیعته و بیعة عمر کما ورد فی الصحیح؟ فکأنّ فی أُذن الأمّه وقراً من سماع ذلک التقدیم حتى أنّ أُذن أنس لم تسمع به قطّ.