logo-samandehi

مژده بهشت از طرف یک شیر درنده

” ابن عساکر ” از طریق ” نعیم بن حماد ” و او از ” محمد بن حرب ” و او از ” ابو بکر بن ابی مریم ” و او از ” محمد بن زیاد “و او از ” عوف بن مالک اشجعی “نقل کرده است: “در کلیسای یوحنا – که در آن روزگار مسجدی بوده که در آنجا نماز می خواندند – خوابیده بودم بیدار که شدم ناگاه شیری دیدم که در جلوی من قدم می زند. با اسلحه ای که داشتم به او حمله کردم. شیر گفت: مه! آرام باش که من ماموریت دارم پیامی به تو برسانم “گفتم “: چه کسی تو را فرستاده است”؟ گفت “: خدا مرا فرستاده که به تو بگویم به معاویه سلام برسان و به او مژده بده که از اهل بهشت است ” پرسیدم “: معاویه کیست؟” گفت “: معاویه پسر ابو سفیان.”

درباره اسناد این روایت:
1 -” نعیم بن حماد: ” پیش از این معرفی شده که مردی دروغ‌زن و حدیث ساز است.
2 -” محمد بن زیاد ” که حمصی و شامی و ناصبی بوده از سخترین دشمنان ” امیر مومنان ” علیه السلام بود “. ابن معین ” او را توثیق کرده و گفته ” ثقه و امین بوده است ” و ” ابن حبان ” او را جزو ثقات آورده و گفته است “: به روایت او اعتماد نمی توان کرد، مگر آنکه از ثقات دیگر نقل شده باشد. ” و ” حاکم ” گفته است “: ناصبی بودن او همچون حریزبن عثمان معروف است.” تهذیب التهذیب. 17:9
3 -” ابو بکر بن ابی مریم ” اهل ” شام ” و عثمانی بود که بگفته ” احمد ” و ” نسائی ” و ” دارقطنی ” و ” ابو زرعه، ” فردی ضعیف است ” ابن معین ” او را تضعیف کرده و ابو زرعه گفته “: ضعیف و حدیثش منکر و ناشناخته است”و عبارت ” ابو حاتم” درباره او چنین است “: حدیث او ضعیف و ساخته دزدانی است که از طریق آنها به اینها رسیده است. ” و ” جوز جانی ” گوید:  قوی نیست. ” و ” دارقطنی ” می گوید “: متروک است ” تهذیب التهذیب 29:12 “ابن کثیر ” پس از ذکر حدیث می نویسد “: این حدیث، جدا ” ضعیف و واقعا ” غریب است و تو گویی که همگی خواب بوده اند و عبارت ” وقتی که از خواب بیدار شدم ” را ابن مریم نقل نکرده است. و خدا داناتر است.
“امینی ” می نویسد: من در شگفتم که این شیر درنده با بشارت بهشت به ” معاویه ” چه تناسبی دارد؟ و نسبت این رسالت با رسالت پیامبر معصومی که هرگز از هوی دل سخن نمی گوید، چیست؟ در حالی که پیامبر بر ” معاویه ” مژده آتش داده و او را نفرین فرموده. و هم چنین هیچ تناسبی نیست بین رسالت این شیر با آن همه احادیث صحیحی که از امام معصوم ” امیر مومنان ” علیه السلام و از صحابه عادل نقل شده یا روایاتی که در خصوص ” معاویه ” جنایتکار از طریق اصحاب عادل به ما رسیده و، در جزء دهم (الغدیر متن عربی) آوردیم.و باز باید گفت چه نسبت بین پیام این شیر با آنچه در قرآن کریم آمده و ضمن آن بر هر گنهکاری که بنیاد گناهی را بگذارد وخطایش او را در بر گیرد و از  حدود اسلام تجاوز کند وعده عذاب داده شده و فرموده است “: هر کس از حدود خدا تجاوز کند از ستمگران است ” و باز فرموده است “: نیکی با بدی و نکوکاری با تبهکاری برابر نیست. ” و همچنین چقدر تفاوت هست بین رسالت آن شیر و آنچه پیامبر اسلام درباره جنایات و تبهکاریها فرموده است و ” معاویه ” همه آنها را مرتکب شده و صفحه تاریخ را سیاه کرده است. پس چه چیزی را رسالت این شیر – بویژه با آن کیفیتی که در کلیسا روی داده – پس از رسالت ” محمد – ” صلی الله علیه و اله می تواند برای ” معاویه ” ثابت کند،پس از آنهمه اخبار راستینی که در کتاب عزیز الهی و سنت شریف پیامبر آمده است، پس از آن همه بشارتها که در کتاب و سنت درباره اهل صلاح و رستگاری آمده، دیگر برای ” معاویه ” چه حجتی می تواند باشد؟وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُون

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 11 ص 113 )

رفتن به بالا