اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

نامه امیرالمؤمنین(ع) به قثم بن عباس درباره بیت المال

متن فارسی

و این هم از نامه ی امیر المؤمنین به قثم پسر عباس در هنگامی که وی از سوی حضرت کارگزار مکه بوده: و بنگر در آن چه از مال خدا نزد تو گرد آمده و آن را به هزینه ی کسانی از عیالمندان و گرسنگان که پیرامونت هستند برسان به طوری که آن را به کسانی که به راستی تهیدست و بی چیز باشند رسانده باشی و آن چه از آن
زیاد آید نزد ما فرست تا آن را میان کسانی که نزد ما هستند بخش کنیم نهج البلاغه 2/128.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 338

و در نامه ای از او که به عبد اللّه پسر عباس نوشته میخوانیم: در آنچه از دارایی خدا نزد تو گرد آمده بنگر و آنرا به هزینه کسانی از گرسنگان و نانخورداران برسان «3»

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 338

و من کتاب لمولانا أمیر المؤمنین إلی قثم بن العبّاس یوم کان عامله علی مکة: «و انظر إلی ما اجتمع عندک من مال اللَّه فاصرفه إلی من قبلک من ذوی العیال و المجاعة مصیباً به مواضع الفاقة و الخلّات، و ما فضل عن ذلک فاحمله إلینا لنقسّمه فیمن قبلنا» نهج البلاغة «2» (2/128).

و من کتاب له إلی قُثَم بن العباس: «و انظر إلی ما اجتمع عندک من مال اللَّه فاصرفه إلی من قبلک من ذوی العیال و المجاعة» «6».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 484