اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

نامه عثمان به اهل شام

متن فارسی

نامه عثمان به شامیان

ابن قتیبه می نویسد: ” به اهالی شام عموما و به‌ معاویه و اهالی دمشق مخصوصا نامه ای بدین مضمون نگاشت :

پس از سپاس و ستایش پروردگار… من در میان مردمی هستم که در میانشان دیر پاییده‌ام، و برای کشتنم شتاب می ورزند، و مرا مخیر کرده اند بین این که مرا بر ستوری بنشانند (و تبعید کنند) یا خلعت (خلافت) را که خدا بر تنم آراسته از پیکر خویش فرو اندازم یا بخاطر آنهایی که به خطا کشته ام قصاص شوم‌ در حالیکه هر که متصدی حکومت باشد گاه به درستی عمل می کند و گاه حکمی به خطا از او سر می زند . بنابراین به دادم برسید، به دادم برسید. جز من‌ فرمانروایی ندارید . پس عجله کنید، و عجله کن ای معاویه و خودت را برسان‌ و به دادم برس و می دانم که به دادم نخواهی رسید “

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب  ج 9 ص 266 )

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 266

کتابه إلی أهل الشام:

قال ابن قتیبة: و کتب إلی أهل الشام عامّة و إلی معاویة و أهل دمشق خاصّة:

أمّا بعد؛ فإنّی فی قوم طال فیهم مقامی، و استعجلوا القدر فیّ، و قد خیّرونی بین أن یحملونی علی شارف من الإبل إلی دحلِ «1»، و بین أن أنزع لهم رداء اللَّه الذی کسانی، و بین أن أَقِیدهم ممّن قتلت. و من کان علی سلطان یخطئ و یصیب، فیا غوثاه یا غوثاه، و لا أمیر علیکم دونی، فالعجل العجل یا معاویة، و أدرک ثمّ أدرک و ما أراک تدرک.