اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ اسفند ۱۴۰۲

نامه مهاجران به اصحاب و تابعین مصر

متن فارسی

نامه مهاجران به اصحاب و تابعینی که در مصر بودند

بسم الله الرحمن الرحیم

از مهاجران پیشاهنگ و بازمانده شورا (ی شش نفره انتخاب حاکم). به اصحاب (پیامبر) و تابعینی که در مصر زندگی میکنند. پس از سپاس و ستایش پروردگار و… پیش ما بیائید و قبل از این که خلافت پیامبر خدا را از صاحبان و شایستگانش بربایند آنرا بسامان آورید. زیرا بجای کتاب خدا (قرآن) چیز دیگری انتخاب شده است، و سنت و رویه پیامبر خدا دگرگونه گشته است، و مقررات دو خلیفه پیشین جای خود را به مقررات تازه ای داده است. بنابراین، همه اصحاب و تابعینی را که این نامه را دریافت کرده یا از آن اطلاع پیدا میکنند به خدا قسم میدهیم که بیائید اینجا و حق را برای ما بگیریدو به ما بدهید. اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید پیش ما بیائید و حق (و قانون جامعه) را بر همان صورت وروشی برقرار گردانید که بهنگام رحلت پیامبرتان و خلفای سابق بود. حق مانرا از دستمان ربوده اند، و بر درآمدهای عمومی مان مسلط گشته اند، و مانع کار و حکومتمان گشته اند. خلافت در دوره پس از پیامبرمان خلافت پیامبرانه و مایه رحمت بود و امروز به سلطنت دردناک و بیرحمانه ای تبدیل گشته است که در آن هر که بر هر چه (از اموال و درآمد عمومی یا از اموال خصوصی افراد) دست پیدا کند آنرا میخورد.

  الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 231

متن عربی

39- کتاب المهاجرین إلی مصر

بسم الله الرحمن الرحیم

من المهاجرین الأوّلین و بقیّة الشوری إلی من بمصر من الصحابة و التابعین:

أمّا بعد؛ أن تعالوا إلینا و تدارکوا خلافة رسول اللَّه قبل أن یُسْلَبَها أهلها، فإنّ کتاب اللَّه قد بُدّل، و سنّة رسول اللَّه قد غیّرت، و أحکام الخلیفتین قد بُدّلت، فننشد اللَّه من قرأ کتابنا من بقیّة أصحاب رسول اللَّه و التابعین بإحسان إلّا أقبل إلینا، و أخذ الحقّ لنا و أعطاناه، فأقبلوا إلینا إن کنتم تؤمنون باللَّه و الیوم الآخر، و أقیموا الحقّ علی المنهاج الواضح الذی فارقتم علیه نبیّکم و فارقکم علیه الخلفاء، غلبنا علی حقّنا، و استولی علی فیئنا، و حیل بیننا و بین أمرنا، و کانت الخلافة بعد نبیّنا خلافة نبوّة و رحمة، و هی الیوم ملک عضوض من غلب علی شی ء أکله «1».

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 231