اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

نامه های امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران خود

متن فارسی

و در نامه او به کار گزارش در آذربایجان می خوانیم: ترا نمی رسد که بازیر دستان، خود سرانه رفتار کنی و جز با دادن وثیقه، دارایی ایشان را در معرض نابودی در آری. در دست های تو دارائی ای از دارائیهای خداوند گرامی و بزرگ است و تو از گنجوران اویی «1».
و در یکی از نامه هایش که به مردم مصر نوشته میخوانیم: و لکن من دریغم آید که بیخردان و تبهکاران این توده به سرپرستی کار آن رسند و سپس دارایی خدا را مانند گوی در میان خود بگردانند و بندگان او را بردگان خویش بگیرند با نیکان بجنگند و بزهکاران را دار و دسته خود گردانند «2».
و در نامه ای از او که به عبد اللّه پسر عباس نوشته میخوانیم: در آنچه از دارایی خدا نزد تو گرد آمده بنگر و آنرا به هزینه کسانی از گرسنگان و نانخورداران برسان «3»

متن عربی

و من کتاب له إلی عامله بآذربیجان: «لیس لک أن تفتات فی رعیّة، و لا تخاطر إلّا بوثیقة، و فی یدیک مال من مال اللَّه عزّ و جلّ و أنت من خزّانه» «4».

و من کتاب له إلی أهل مصر: «و لکننی آسی أن یلی أمر هذه الأُمّة سفهاؤها و فجّارها فیتّخذوا مال اللَّه دولًا، و عباده خولًا، و الصالحین حرباً، و الفاسقین حزبا» «5».

و من کتاب له إلی قُثَم بن العباس: «و انظر إلی ما اجتمع عندک من مال اللَّه فاصرفه إلی من قبلک من ذوی العیال و المجاعة» «6».

 

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 484