اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۰ خرداد ۱۴۰۳

نامگذاری به نام «محمد» توسط پیامبر(ص)

متن فارسی

 محمد بن عمرو بن حزم أبی سلیمان الأنصاری از کسانی است که پیامبر خدا (ص) وی را ” محمد ” نامیده است و این از افتخارات به شمار میاید.

ابو عمر مینویسد: میگویند از جمله تندروترین و سختگیرترین مخالفان عثمان تنی چند بودند که نام ” محمد ” داشتند: محمد پسر ابوبکر، محمد پسر ابو حذیفه، و محمد پسر عمرو بن حزم.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏9، ص: 187

متن عربی

20- حدیث محمد بن عمرو بن حزم أبی سلیمان الأنصاری

أحد المحامدة الذین سمّاهم رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم محمداً. قال أبو عمر فی الاستیعاب «4»

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏9، ص: 188

فی ترجمته: یقال: إنّه کان أشدّ الناس على عثمان المحمّدون: محمد بن أبی بکر، محمد ابن أبی حذیفة، محمد بن عمرو بن حزم.