اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

نخستین کسی که شارب الخمر را هشتاد تازیانه زد، عمر بود

متن فارسی

نخستین کسی که شارب الخمر را هشتاد تازیانه زده، عمر بن خطاب بوده که نظیر این گونه بدعت ها که بعدا نیکو شمرده شده و مورد پیروی قرار گرفته است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 51

متن عربی

 و علی أنَّ أوّل من جلد فی الخمر ثمانین عمر رضی الله عنه «7». و أمثال ذلک بکثیر ممّا سنّه عمر بن الخطاب و صُیِّر بدعة حسنة، و سنّة متّبعة.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 51