اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

نخستین کسی که نماز تراویح را سنت قرار داد، عمر بوده است

متن فارسی

باجی، سیوطی، ستکواری و دیگران تصریه کرده اند که “: نخستین کسی که نماز ” تراویح ” را سنت قرار داده عمر بن خطاب بوده که در سال چهاردهم هجری چنین کاری را کرده است و او اول کسی است که مردم را بر انجام نماز تراویح گرد آورده و بجا آوردن نوافل با جماعت در ماه رمضان نیز از بدعت های اوست.( محاضرات الاوائل صفحه 149 چاپ 1311 و صفحه 98 چاپ 1300.محاضرات الاوائل چاپ 1300 صفحه 98- شرح المواهب زرقانی جلد 7 صفحه 149.طرح التثریب جلد 3 صفحه 92.)

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 51

متن عربی

 کما نصَّ الباجی و السیوطی و السکتواری و غیرهم، علی أنَّ أوّل من سنَّ التراویح عمر بن الخطاب رضی الله عنه سنة أربع عشرة «4»، و علی أنَّ أوّل من جمع الناس علی التراویح عمر «5»، و علی أنَّ إقامة النوافل بالجماعات فی شهر رمضان من محدثات عمر رضی الله عنه، و أنَّها بدعة حسنة «6»، 

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 51