اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۷ فروردین ۱۴۰۳

ندای مرده: ابو بکر صدیق است،عمر شهید است و عثمان نیکوکار و رحیم است!!!

متن فارسی

شگفت آورتر این است که در ایام خلافت ابو بکر، مرده ای هنگام دفن از شهادت عمر خبر داده است. بیهقی از عبد الله بن عبید الله انصاری آورده که گفته است: در زمره کسانی که ثابت بن قیس را که در ” یمامه ” کشته شده بود دفن می کردند بودم که شنیدم می گفت: محمد رسول خدا است، ابو بکر صدیق است، عمر شهید است و عثمان نیکوکار و رحیم است، به او نگریستیم که مرده بود.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 5 ص 94)

متن عربی

و إن تعجب فعجبٌ إخبار المیّت و هو یُدفن عن شهادة عمر فی أیّام خلافة

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 94

أبی بکر، أخرج البیهقی «1» عن عبد اللَّه بن عبید اللَّه الأنصاری، قال: کنت فیمن دفن ثابت بن قیس- و کان قتل بالیمامة «2»- فسمعناه حین أدخلناه القبر یقول: محمد رسول اللَّه، أبو بکر الصدّیق، عمر الشهید، عثمان البرّ الرحیم فنظرنا إلیه، فإذا هو میّت.

و ذکره القاضی فی الشفاء، فی فصل إحیاء الموتی و کلامهم «3».