اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ تیر ۱۴۰۳

آیه تبلیغ تأدیبی برای پیامبر(ص)است!

متن فارسی

قرطبی در جلد 6 تفسیرش صفحه 242 درباره قول خدای تعالی – یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیک مِنْ رَبِّک – می گوید: این، یک تأدیب برای پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و برای دانشمندان از امت اوست برای این که، چیزی از امر دین خدا را کتمان نکنند، در حالی که خدای متعال می دانست که پیغمبر او صلی اللّه علیه و آله چیزی از وحی الهی را کتمان نمی نماید. و در صحیح مسلم، از مسروق، از عایشه روایت شده که: هر که، به تو خبر داد که محمّد صلی اللّه علیه و آله، چیزی از وحی را کتمان فرموده، به تحقیق دروغ گفته، در حالی که خدای تعالی می فرماید: یا أَیهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیک مِنْ رَبِّک …تا آخر آیه

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 446

متن عربی

قال القرطبی فی تفسیره «3» (6/242) فی قوله تعالی: (یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ ):هذا تأدیب للنبیّ صلی الله علیه و سلم و تأدیب لحَمَلة العلم من أمّته ألّا یکتموا شیئاً من أمر شریعته، و قد علم اللَّه تعالی من أمر نبیّه أنَّه لا یکتم شیئاً من وحیه، و فی صحیح مسلم «4» عن مسروق عن عائشة أنَّها قالت: من حدّثک أنَّ محمداً صلی الله علیه و سلم کتم شیئاً من الوحی فقد کذب، و اللَّه تعالی یقول: (یا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ ) الآیة.و قبّح اللَّه الروافض حیث قالوا: إنَّه علیه السلام کتم شیئاً ممّا أَوحی اللَّه إلیه کان بالناس حاجة إلیه. انتهی.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 446