اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

نظر ابن جریح و طبری در شأن نزول آیه «والله یعصمک من الناس»

متن فارسی

و طبری از ابن جریج روایت نموده که: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله از قریش اندیشناک بود، چون این آیه وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ  نازل شد، آنحضرت دراز کشید و دو یا سه بار فرمود: هر کس اراده خوار کردن مرا نموده بیاید. و چه مانعی دارد که آن امری که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله برای خاطر آن امر از قریش اندیشناک بود همان نص خلافت باشد، چنانکه احادیث و روایات مذکوره بتفصیل بدان اشعار نموده، پس بنابراین، این روایت هم با آنچه که ما میگوئیم ضدیت و منافاتی نخواهد داشت؟!!

    الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 441

 

متن عربی

و روی الطبریّ «2» عن ابن جریج: أنَّ النبیّ صلی الله علیه و سلم کان یهاب قریشاً، فلمّا نزلت: (وَ اللَّهُ یَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ ) استلقی، ثمّ قال: «من شاء فلیخذلنی». مرّتین أو ثلاثاً.و أیّ وازعٍ من أن یکون الأمر الذی کان رسول اللَّه صلی الله علیه و سلم یهاب قریشاً لأجله هو نصّ الخلافة، کما فصّلته الأحادیث الآنفة؟ فلیس هو بمضادّ لما نقوله.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 441